Povinně zveřejňované informace

Na této stránce naleznete informace povinně zveřejňované obcemi dle zákona č. 106/1999 Sb. (dle Standardu ISVS).

 

 

1.   Název : Obec Mělnické Vtelno

2.   Důvod a způsob založení:

Základním právním předpisem odůvodňující vznik Obce Mělnické Vtelno je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů. Postavení obce Mělnické Vtelno a jejich orgánů upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů). 

3.   Organizační struktura:

Obec Mělnické Vtelno je spravováno zastupitelstvem obce, dalšími orgány obce jsou starosta a obecní úřad. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Zastupitelstvo obce  

Bc. Martina Karbanová

Starostka obce            e-mail

Ing. Jaroslav Vacek

Místostarosta obce       e-mail

Ing. Josef Chramosta

Zastupitel

Hana Rašáková

Zastupitelka

Jan Knobloch

Zastupitel

Ludmila Kyselová

Zastupitelka

Ing. Vladislav Opršal

Zastupitel

Miroslav Pokorný

Zastupitel

Ladislav Radil

Zastupitel

Finanční výbor obce

Ludmila Kyselová

Předsedkyně finančního výboru

Ing. Marcela Hrejsová

Členka finančního výboru

Gabriela Poláková

Členka finančního výboru

Kontrolní výbor obce

Ing. Josef Chramosta

Předseda kontrolního výboru

Martin Slezák

Člen kontrolního výboru

Ing. Martin Videman

Člen kontrolního výboru

Osadní výbor Vysoká Libeň

e-mail: ovliben@melnickevtelno.cz

Lenka Havlová

Předsedkyně osadního výboru

Jiří Doležal

Člen osadního výboru

Martin Videman

Člen osadního výboru

Úřednice obce a matrikářka

Marta Vacíková      obec@melnickevtelno.cz

Účetní obce

Lada Nováková

 

Krizový štáb obce

 

4.   Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Mělnické Vtelno

Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Mělnické Vtelno

Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 Úterý    po telefonické dohodě      
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 Čtvrtek    po telefonické dohodě      
 Pátek    po telefonické dohodě      

        

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad

326 337 221

Starosta

326 337 221
   

4.5 Čísla faxu

Obecní úřad

326 337 221

 

 

4.6 Adresa internetové stránky

www.melnickevtelno.cz

4.7 Adresa e-podatelny

obec@melnickevtelno.cz

4.8 Další elektronické adresy

Datová schránka: v7bbctk

5.   Případné platby můžete poukázat

ČS Mělník; 0460005339/0800

6.   IČ         

00237060

7.   DIČ

CZ00237060

8.   Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán

Program rozvoje obce

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016:

 9.   Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Za písemnou žádost se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo dodatové schránky obce (viz bod 4.8).

Seznam žádostí o informaci, odpovědi

 10.   Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě v úředních hodinách. Písemné podměty lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podměty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo dodatové schránky obce (viz bod 4.8).

11.   Opravné prostředky

12.   Formuláře

13.   Popisy postupů

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Popisy řešení životních situací a jiné postupy naleznete na Portálu veřejné správy ČR (externí odkaz)

14.   Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydávané právní předpisy

Obec vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření

15.   Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.   Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

V současné době obec neposkytuje žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů..

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou obci poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


17.   Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

 

 

 

Česky English

Vyhledat v textu

21. 2. Lenka

Zítra: Petr

 


horin_mapkacr.gif

Kalendář akcí

Návštěvnost stránek

202175