Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality > Upozornění na splatnost místních poplatků na rok 2022

Upozornění na splatnost místních poplatků na rok 2022Odpadové hospodářství

Obecní úřad Mělnické Vtelno upozorňuje poplatníky, že splatnost místních poplatků je do 28.02.2022.

Sazba poplatku je 950,- Kč / osobu / rok

Snížení poplatku: 

a) poplatníkům, kteří v příslušném kalendářním roce nedovršili 16-ti let věku ve výši 150,- Kč. Tyto osoby hradí poplatek za komunální odpad ve výši 800,- Kč.         b) poplatníkům, kteří v příslušném kalendářním roce dovršili 70 let ve výši 150,- Kč (týká se fyzických osob dle čl. 2, bod 1 a). Tyto osoby hradí poplatek za                  komunální odpad ve výši 800,- Kč.

Poplatky můžete uhradit na Obecním úřadě v úředních hodinách  -  pondělí a středu od 8:00 do 12:00  a od 13:00 do 17:00 hodin.

nebo na účet obce - č. 460005339/0800

VS:  číslo obce+rok+číslo popisné domu, kde je poplatník hlášen k trvalému pobytu.                 

(příklad: poplatník Mělnické Vtelno 49 =  VS:1202249)

číslo obce:

1 - Mělnické Vtelno

2 - Radouň

3 - Vysoká Libeň

rok - 2022

Od roku 2020 je změna svozu komunálního odpadu - je zaveden tzv. lístkový systém. Poplatníci po zaplacení poplatku za odpad obdrží na OÚ Mělnické Vtelno samolepku, kterou si musí vylepit na svojí popelnici. Na OÚ Mělnické Vtelno se musí osobně dostavit pro samolepky i poplatníci, kteří hradí poplatky na účet. Bez nové samolepky nebudou od 1. března 2022 popelnice vyvážené.