Vyhledat v textu

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Obecní úřad Mělnické Vtelno upozorňuje poplatníky, že splatnost místních poplatků je do 28.02.2020

Poplatky můžete uhradit na Obecním úřadě v úředních hodinách  -  pondělí a středu od 8:00 do 12:00  a od 13:00 do 17:00 hodin,

nebo na účet obce - č. 460005339/0800

 VS:  číslo obce+rok+číslo popisné domu, kde je poplatník hlášen k trvalému pobytu.                 

(příklad: poplatník Mělnické Vtelno 49 =  VS:  1201949  )

číslo obce:

1 - Mělnické Vtelno

2 - Radouň

3 - Vysoká Libeň

2020 - rok

Od roku 2020 je změna svozu komunálního odpadu - bude zaveden tzv. lístkový systém. Poplatníci po zaplacení poplatku za odpad obdrží na OÚ Mělnické Vtelno samolepku, kterou si musí vylepit na svojí popelnici. Na OÚ Mělnické Vtelno se musí osobně dostavit pro samolepky i poplatníci, kteří hradí poplatky na účet. Od 01.03.2020 se nebudou popelnice bez samolepek vyvážet.

Sazba poplatku za odpady, viz vyhláška Obecně závazná vyhláška č. 12020 - poplatek za komunální odpad.pdf

Fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci - 550,-Kč

Poplatník, který nedovršil v příslušném roce 16 let - 450,-Kč

Poplatník, který k 01.01.2020 dovršil 70. let - 450,-Kč

Poplatek za nemovitost, kde není hlášená žádná osoba k trvalému pobytu - 550,-Kč.

Svoz komunálního odpadu probíhá každý čtvrtek v brzkých ranních hodinách.

Sazba místních poplatků, viz vyhlášky - Obecně závazná vyhláška č. 32020 - poplatek ze psů.pdf  - Poplatek za prvního psa 100,-Kč

                                                                                                                                                                - Poplatek za druhého psa 150,-Kč

                                                                - Obecně závazná vyhláška č. 42020 - poplatek za veřejné prostranství.pdf

 

Sběrný dvůr

Uložit odpad vyprodukovaný domácností může každý občan Mělnického Vtelna, Vysoké Libně a Radouně, který má v obci trvalý pobyt a uhradil poplatek za likvidaci odpadu. Povinností je prokázat se obsluze občanským průkazem a řídit se jejími pokyny.

Otevírací doba:

Odebírané odpady:

 • Papír
 • Kovy
 • Velkoobjemový odpad
 • Elektro odpad

Stanoviště na separovaný odpad

Kontejnery na separovaný odpad:

 • Papír
 • Kartonové obaly
 • Plasty
 • Bílé sklo
 • Barevné sklo
 • Kuchyňské oleje
 • Textil

Stanoviště na BIO odpad

Kontejnery na BIO odpad:

 • Větve
 • TRÁVA, LISTÍ, Zbytky ovoce, zeleniny, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví, spadané ovoce, košťály, zemina z květináčů, seno, sláma

NA BIOSKLÁDKU NEPATŘÍ: Komunální a nebezpečný odpad, uhynulá zvěř, zvířecí exkrementy, kořeny stromů, textil, kůže, kosti, popel, sklo, železo, pneumatiky, stavební suť, zbytky z jídla a nápojů

Pracovní řády a vyhlášky:

Mapa stanovišť:

stanoviste-odpady.PNG