Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Obecní úřad > Daň z nemovitých věcí

Upozornění  k  dani z nemovitých věcí  pro rok  2017

 

Vyhláškou č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, novelizovanou vyhláškou č. 432/2016 Sb., došlo ke snížení průměrné ceny půdy pro výpočet daně v katastrálním území Hořín a Velký Újezd.

Na výše uvedenou změnu se nepodává daňové přiznání.  Nová výše daně bude sdělena poplatníkům zasláním platebního výměru nebo hromadným předpisným seznamem, který bude vyložen k nahlédnutí na Finančním úřadě pro Středočeský kraj.

 

Poplatníkům  bude  zaslána  složenka s uvedením  výše  daně

v  druhé  polovině  května.

Poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku, mohou nově od r. 2017 požádat správce daně o zaslání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu. Zřizovaná služba je elektronickou podobou a plnohodnotnou náhradou za údaje zasílané složenkou pro placení daně z nemovitých věcí.

Digitální mapy a pozemkové úpravy byly v r. 2016 dokončeny v katastrálním území:

Čečelice, Dolní Zimoř, Horní Počaply, Lobeč u Mšena, Mělnícké Vtelno, Mšeno, Nosálov, Olešno, Sedlec, Skramouš, Stránka, Spomyšl, Tajná, Vysoká Liběň

Vlastníci pozemků, jichž se dotkly pozemkové úpravy nebo byly na nich dokončené digitální mapy, mají povinnost podat na tyto změny řádné nebo dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2017 podle stavu k 1.1.2017. V tomto daňovém přiznání budou uvedena nová parcelní čísla  a  výměry  pozemků. 

Daňové přiznání jsou povinni podat do konce ledna každoročně i všichni další vlastníci nemovitostí, u kterých došlo oproti posledně podanému daňovému přiznání k nějaké změně ať ve vlastnictví nemovitostí, výměře, označení nebo využití.

Lhůta   pro   podání   daňového   přiznání   je  do  31. ledna 2017.

Daň z nemovitých věcí je splatná do 31. května běžného zdaňovacího období, pokud nepřesáhne částku  5 000,- Kč. Pokud přesáhne částku 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Daň z nemovitých věcí je splatná u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu ve dvou splátkách, a to do 31.8. a do 30.11. běžného zdaňovacího období.

V případě nejasností se informujte na Územním pracovišti v Mělníce, Tyršova 105, buď osobně v úřední dny pondělí a středa od 8  do  17  hod.,  nebo na tel. čísle 315 639 772,   315 639 762,  315 639 771  a  315 639 763.

Dokumenty: