Česky English

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Za kulturou > Turistické zajímavosti ve vzdálenějším okolí

Vzdálenější okolí

Mělnické Vtelno leží uprostřed oblasti vymezené městy Mělník, Mšeno, Bělá p. Bezdězem, Mladá Boleslav, Benátky n. Jizerou, Brandýs n. L. - Stará Boleslav a Neratovice.
Dominantou celé této oblasti je Bezděz (638 m n.m.) se známým hradem z 2. pol. 13. stol., ležící 20 km severně od Vtelna. Lesy obklopující Bezděz (Valdštejnské a Břehyňské polesí) jsou zbytkem původního pohraničního hvozdu.
Nedaleké Doksy jsou známé Máchovým jezerem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blíže Vtelnu (15 km) leží Vrátenská hora (508 m n.n.) s novou rozhlednou (1999). Na úpatí Vrátenské hory poblíž dnešních Libovic stával v době vzniku českého státu hrad Kamenec, střežící vrátenskou cestu, část žitavské obchodní stezky. Kamenec zanikl již v době Kosmově, kdy jeho roli převzal hrad v Mladé Boleslavi. Dal však jméno celému kraji až do 13. stol., kdy Kamenecko bylo jednou z 52 českých žup.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kokořínské údolí (10 km západně, výběžky napojeného Řepínského dolu ale dosahují až k Radouni a Mělnickému Vtelnu), tvoří osu romantického Kokořínska. Na skalách nad údolím je situován nejen dobře známý hrad Kokořín (12 km od Vtelna), ale také staroslovanské hradiště v Hradsku u Kaniny. Jde o Canburg franckých análů, neúspěšně dobývaný r. 805 synem Karla Velikého, tedy o jedno z prvních historicky doložených sídel na území ČR.
Na konci kokořínského údolí, u pramenů říčky Pšovky, stojí hrad Houska, založený kolem r. 1300 Hynkem z Dubé. V letech 1502 - 1594 na Housce sídlili Hrzáňové z Harasova, pozdější držitelé Vysoké Libně. V kokořínském údolí, nad hrází harasovské tůně, se nacházejí také zbytky tvrze Harasov (v pověstech též zvané "Krvomlýn"), odkud rod Hrzáňů pocházel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městečko Mšeno (14 km severozáp. od Vtelna) je centrem rekreační zony a Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Má asi 1500 obyvatel a je sídlem institucí a služeb pro severovýchodní část mělnického okresu.
Mšeno vzniklo před r. 1080 a městská práva získalo r. 1367. Jeho dominantou je katolický kostel sv. Martina. Druhý mšenský kostel, sv. Jana, býval do r. 1621 užíván nekatolíky a r. 1784 byl zrušen. Na náměstí stojí novogotická radnice (1867) s muzeem a barokní sousoší P. Marie z počátku 18. stol. Přírodní raritou jsou blízké mšenské a jestřebické Pokličky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresní Město Mělník (20 km západně) leží na soutoku Labe s Vltavou jeho silueta, spolu s Řípem, dominuje celému střednímu Polabí. Původně Pšov, středisko kmene Pšovanů, později věnné město českých královen. Mělník je tradičním centrem českého vinařství.
Pamětihodnosti:     renezanční zámek Lobkowiczů s muzeem a vyhlídkovou restaurací, gotický kostel sv. Petra a Pavla s kostnicí, barokní kostel sv. Ludmily (1683) s dřevěnou zvonicí, býv. kapucínský klášter, Pražská brána z r. 1500, náměstí s radnicí z počátku 14. stol. V podzemí centra je síť katakomb. Technickou památkou je most přes Labe z r. 1938.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresní Město Mladá Boleslav (19 km severových.) je průmyslovým střediskem (Škodovka). V 10. století hraniční přemyslovský hrad na ostrohu nad Jizerou. Město od r. 1334, od r. 1600 královské. V 16. stol. jedno z center Jednoty bratrské.
Pamětihodnosti:     zbytky gotického opevnění z 14. stol., zámek na místě dřívějšího hradu, barokizovaný kostel Nanebevzetí P. Marie ze zač. 15. stol., stará radnice z pol. 16. stol., býv. Bratrský sbor (dnes výstavní síň) z r. 1549, kostel sv. Jana Nepomuckého z r. 1727 a minoritní klášter z konce 17. stol., později piaristická kolej - předchůdce mladoboleslavského gymnasia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benátky nad Jizerou (13 km jihových.) vznikly r. 1944 sloučením obcí Staré a Nové Benátky a Obodř. Obodř je doložena od r. 1052, Nové Benátky - město a klášter - byly založeny r. 1349 Janem z Dražic. V 16. stol. zde byl významný sbor Jednoty Bratrské vedený Janem Augustou (bratrský kostel z r. 1590 byl později přestavěn na barokní děkanský chrám). Za Rudolfa II byl zámek propůjčen Tychonovi de Brahe, který zde zřídil astronomickou observatoř. V 18. stol. Benátky proslavili zdejší rodáci, hudebníci František a Jiří Antonín Benda. Působil zde i B. Smetana. Benátky n. Jiz. mají přes 6000 obyv., v minulosti byly okresním městem.
V renezančním, barokně zhodnoceném zámku z 16. stol. je muzeum mj. s exposicí J. Keplera a T. de Brahe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jizerní Vtelno a hrad Stránov leží, stejně jako Měln. Vtelno, při mělnicko-boleslavské silnici (12 km východně). Počátky obce a tvrze se datují k r. 1229 (Ctibor ze Vtelna). Za husitských válek (1429) byla vystavěna nová tvrz na místě zámku Stránov, jehož dnešní podoba pochází z let 1890-95.
Pozn.:   další obec jménem Vtelno je v současnosti předměstím Mostu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Liblicích (10 km jihozáp.) je barokní zámek, postavený v letech 1699-1706 G.B. Alliprendim. cecelice.gif Slouží jako konferenční centrum Akademie věd České republiky. Liblický farní kostel sv. Václava, původně gotický, byl v 18. stol. barokně přestavěn.


Sousední Čečelice upoutají siluetou s kostelem sv. Havla. Kostel je původně románský ze začátku 13. stol. Z té doby se zachovala věž s galerií a cimbuřím a presbyterář. Ostatní části kostela byly po r. 1700 barokně rekonstruovány.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přívory a Všetaty (14 km jihozáp.) leží v údolí Košáteckého potoka, které protíná polabský hřbet. Prochází tudy železniční trati Praha - Mladá Boleslav - Turnov a Ústí n.L. - Mělník - Lysá n.L., které se kříží na všetatském nádraží. Strategická poloha Přívor jako brány z Polabí do vtelensko-mšenské oblasti byla známá již v prehistorickém období: asi v 8. stol. vzniklo na ostrohu nad Přívorami slovanské hradiště. Dle Hájkovy (nepříliž věrohodné) kroniky zdejší vladyka Beš založil r. 757 pšovský hrad.