Česky English

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Tato stránka nemá žádné podstránky.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1.   Název : Obec Mělnické Vtelno

2.   Důvod a způsob založení:

Základním právním předpisem odůvodňující vznik Obce Mělnické Vtelno je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů. Postavení obce Mělnické Vtelno a jejich orgánů upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů). 

3.   Organizační struktura:

Obec Mělnické Vtelno je spravováno zastupitelstvem obce, dalšími orgány obce jsou starosta a obecní úřad. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Zastupitelstvo obce  

Bc. Martina Götz

Starostka obce

+420 725 021 116

obec@melnickevtelno.cz

Ing. Josef Chramosta

Místostarosta obce

+420 724 189 172

mistostarosta@melnickevtelno.cz

Ing. Jaroslav Vacek

Zastupitel

+420 607 033 835

vacek@melnickevtelno.cz

Ing. Marcela Hrejsová

Zastupitelka

   

Martin Slezák

Zastupitel

   

Pavel Teplý

Zastupitel

   

Ing. Martin Videman

Zastupitel

   

Alena Zeyvalová

Zastupitelka

   

Pavlína Saifrtová

Zastupitelka    

Finanční výbor obce

Ing. Marcela Hrejsová

Předsedkyně finančního výboru

Gabriela Poláková

Členka finančního výboru

Pavlína Saifrtová

Členka finančního výboru

Kontrolní výbor obce

Ing. Jaroslav Vacek

Předseda kontrolního výboru

Pavel Teplý

Člen kontrolního výboru

Ing. Martin Videman

Člen kontrolního výboru

 

Úřednice obce a matrikářka

Marta Vacíková      obec@melnickevtelno.cz

Účetní obce

Lada Nováková

 

Krizový štáb obce

 

4.   Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Mělnické Vtelno

Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Mělnické Vtelno

Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 
Úterý po telefonické dohodě  
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek po telefonické dohodě  
 Pátek po telefonické dohodě  

        

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad

326 337 221

Starosta

326 337 221, 725021116

 

 

 

4.5 Čísla faxu

Obecní úřad

326 337 221

 

 

4.6 Adresa internetové stránky

www.melnickevtelno.cz

4.7 Adresa e-podatelny

obec@melnickevtelno.cz

4.8 Další elektronické adresy

Datová schránka: v7bbctk

5.   Případné platby můžete poukázat

Česká Spořitelna č.ú. 0460005339/0800

6.   IČ         

00237060

7.   DIČ

CZ00237060

8.   Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán

Program rozvoje obce

8.2 Rozpočet

Rozpočet

8.3 Závěrečný účet obce

Závěrečný účet obce

 9.   Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Za písemnou žádost se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

Seznam žádostí o informaci, odpovědi

 10.   Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě v úředních hodinách. Písemné podněty lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

Další doporučené informace

- Opravné prostředky

- Formuláře

- Životní situace - Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: Popisy řešení životních situací a jiné postupy naleznete na Portálu veřejné správy ČR (externí odkaz)

11.   Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydávané právní předpisy

Obec vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření

12.   Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13.   Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době obec neposkytuje žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů..

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou obci poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


14.   Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

     Výroční zpráva za rok 2022

     Výroční zpráva za rok 2021

     Výroční zpráva za rok 2020

     Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014