Česky English

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Za kulturou > Turistické zajímavosti v blízkém okolí

Blízké okolí

Krajina

Mělnické Vtelno leží v mírně zvlněné zemědělské krajině. Samotné Vtelno se rozkládá v mělkém údolí mezi vyvýšeninou Chloumek (293 m n.m.) a plošinou Jizerské tabule zdvíhající se k severu . Vysoká Libeň leží na libeňském návrší (299 m n.m.) a radouňský terén se svažuje k Řepínskému dolu. Severní obzor je tvořen siluetou Bezdězu, Sedla a Vrátenské hory.
V nejbližším okolí je zalesněn pouze Chloumek a pásy podél Řepínského a Zamašského dolu. Nejbližšími rozlehlejšími lesními celky jsou lesy řepínské, zasahující do libeňského katastru, a lesy košátecké.
Z bývalých několika vtelenských rybníků se dochoval jen malý rybníček na úpatí Chloumku. Ve Vysoké Libni jsou tři rybníky. Největší z nich je obecní, který je v současnosti upraven na koupaliště.
Libeňsko-vtelenská oblast je součástí křídového útvaru a prochází jí rozhraní vodonosného (výše položené) a propustného (níže položené) pásma. Jsou zde umístěny studny kladensko-mělnického vodovodu.

Sousední obce

 • Byšice hraničí s Vysokou Libní na západě.
  Leží na mělnicko-boleslavské silnici stejně jako Vysoká Libeň a Mělnické Vtelno. V prostoru mezi Byšicemi a V. Libní (6 km) bývala ves Herbartice, zaniklá již před třicetiletou válkou. Jejím pozůstatkem byla do nedávna hájovna Harbasko.
  V Byšicích sídlí Vitana.
 • Řepín hraničí s Vysokou Libní a Radouní na severu.
  Ještě v 50. letech byl spojen s Libní i Radouní sjízdnými cestami. Dnešní zámek s parkem stojí na místě hradu německých rytířů z 13. století. V době braniborské okupace Čech tu pobýval markrabí Otto Braniborský. Dnes je v zámku Domov důchodců.
  Řepín byl od pradávna centrem panství zahrnujícího i V. Libeň a Radouň. Koncem 2. svět. války byly řepínské lesy základnou partyzánské brigády "Národní mstitel".
 • Zahájí a Chorušice hraničí s Radouní a Vtelnem na severozápadě.
  Chorušice leží na silnici ze Vtelna do Mšena (4.5 km). Do Chorušic bylo r. 1716 přeneseno sídlo vtelenské farnosti. V Zahájí, ležícím na konci řepínského dolu, je pomník padlých partyzánů.
 • Zamachy hraničí na severu se Vtelnem,
  se kterým jsou spojeny silnicí (4 km). Třebaže nyní leží v okrese Mladá Boleslav, v minulosti tvořily, stejně jako Chorušice a Choroušky, se Vtelnem jeden celek, ať již v markvartickém období nebo později v rámci mělnického panství. Dnes jsou Zamachy součástí Velkých Všelis.
 • Velké Všelisy a Nemyslovice hraničí se Vtelnem na severovýchodě.
  Jsou od něj odděleny Zamašským dolem, který ústí do Košáteckého údolí.¨
 • Bezno sice se Vtelnem nehraničí, ale je nejbližší sousední obcí (7.5 km) podél mělnicko-boleslavské silnice směrem na Mladou Boleslav.
  Bezno je dominantou okolí s barokním zámkem z r. 1743 a kostelem z r. 1750.
 • Sušno sousedí se Vtelnem na východě.
  Leží v Košáteckém údolí při staré cestě ze Vtelna přes Zdětín do Benátek n/Jiz.
 • Kropáčova Vrutice hraničí se Vtelnem na jihovýchodě
  a je s ním spojeno silnicí. Nádraží "Kropáčova Vrutice" ve Střížovicích je nejbližší železniční zastávkou (přes 4 km po silnici, stará přímá cesta byla zrušena). Místní cukrovar již před lety ukončil činnost.
 • Krpy a Střížovice hraničí na jihu s Vysokou Libní a Vtelnem.
  Krpy jsou s V. Libní spojeny silnicí a se Vtelnem starou cestou přes Chloumek. Obě vesnice leží na protilehlých svazích Košáteckého údolí. V Krpech je starobylý kostel Stětí sv. Jana Křtitele, kdysi farní, v 16. stol. českobratrský, od r. 1650 filiální k Řepínu.
  Poblíž Krp, pod Žákovem západně od dvora, se nachází dosud patrný keltský rondel o průměru asi 60 m (podrobněji viz zde).
 • Košátky leží na jihozápad od Vysoké Libně,
  obě obce bývaly spojeny alejí. V Košátkách je železniční zastávka. Zdejší zámek byl za 2. svět. války střediskem SA, odkud bylo organizováno usazování besarabských Němců v zabraných hospodářstvích v okolí vč. Vysoké Libně, Radouně a Mělnického Vtelna.