Česky English

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Ochrana ovzduší

Ochrana ovzduší

017796og.jpgToto sdělení se týká povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů a kontrol těchto zdrojů podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 Sb. (dále také jen „zákon o ochraně ovzduší“ nebo jen „zákon“). V rámci této novelizace zákona, která vstoupila v účinnost 1. září 2018, došlo k významným úpravám ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona. Sdělení je určeno všem provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů bez ohledu na to, zda jsou tyto zdroje provozovány v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, nebo v nemovitostech určených pro podnikání. Sdělení popisuje jednotlivé povinnosti, které zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí právní předpisy ve vztahu k těmto zdrojům stanoví; zabývá se rovněž problematikou kontrol a ukládání sankcí za porušení povinností a procedurálními otázkami prokazování porušení povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší a možností spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti.