Česky English

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Pečovatelská služba

logo.pngPEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBCE MĚLNICKÉ VTELNO JE KAŽDÝM ROKEM PODPOŘENÁ DOTACÍ Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZE STŘEDOČESKÉHO HUMANITÁRNÍHO FONDU V RÁMCI TÉMATICKÉHO ZADÁNÍ SOCIÁLNÍ OBLAST 

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBCE MĚLNICKÉ VTELNO

 • Registrovaná sociální služba u Krajského úřadu Středočeského kraje, identifikátor služby: 4344492
 • Sídlo: Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno, IČ : 00237060

 

 • Pečovatelská služba je terénní (vykonávaná v domácnosti klienta) služba poskytovaná podle zákona o sociálních službách občanům žijícím v obci Mělnické Vtelno, Radouň, Vysoká Libeň a v přilehlých obcích.
 • Pomáhá seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo rodinám s dětmi, kteří potřebují z důvodu věku, nemoci, trvalé či dočasně snížené soběstačnosti nebo z důvodu chronického onemocnění pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 • Cílem pomoci pečovatelské služby je zejména možnost setrvání v domácím prostředí, pomoc k vytvoření psychické a fyzické pohody a umožnit žít život mezi blízkými a přáteli.

 

 

Vedoucí, sociální pracovník: Bc. Martina Götz

tel.: 725 021 116, e-mail: starosta@melnickevtelno.cz

 

Koordinátor: Marta Vacíková

tel.: 326 337 221, e-mail: obec@melnickevtelno.cz 

 

Pečovatelky:

email: pecovatelky@melnickevtelno.cz

 • Kateřina Žingorová, Iva Chramostová tel. č. 607 033 609
 • Kristýna Rybářová, Kateřina Ulrichová, tel. č. 601 521 068

V akutních případech se obracejte na pohotovostní tel. číslo: 725 568 458

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 

ZÁKLADNÍCH OKRUH POSKYTOVANÝCH ČINNOSTÍ, KTERÉ VYCHÁZÍ ZE ZÁKONA Č. 108/2006 Sb.:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, dohled nad zvládáním péče o vlastní osobu, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při hygieně v domácnosti nebo ve Střediscích osobní hygieny, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, nákupy běžné a velké, donáška léků, praní a žehlení prádla v domácnosti nebo v naší prádelně)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, procházky)

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PEČOVATELSKOU SLUŽBU?

První kontakt se zájemcem o pečovatelské služby může probíhat:

 • telefonicky nebo osobně s pečovatelkami. Dále osobní návštěvou v kanceláři vedoucího pracovníka pečovatelské služby v budově Obecního úřadu, Mělnická 49, Mělnické Vtelno, e-mailem nebo poštou (zasláním vyplněné žádosti o poskytování pečovatelské služby).

 

PŘI PRVNÍM KONTAKTU PRACOVNICE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZJIŠŤUJÍ:

 • zda zájemce o službu spadá do cílové skupiny
 • případě, že jsou podmínky cílové skupiny splněny, a v případě, že se zájemce na základě předaných informací rozhodne pečovatelskou službu využívat, bude kontaktován sociální pracovnicí na dohodě termínu k provedení sociálního šetření v místě svého bydliště.

NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME NÁSLEDUJÍCÍM CÍLOVÝM SKUPINÁM:

 • osobám s chronickým onemocněním
 • osobám s jiným zdravotním postižením (jiným zdravotním postižením jsou míněny osoby, jejichž dočasný zdravotní stav vyžaduje po určitou dobu podporu a pomoc terénní pečovatelské služby obce Mělnické Vtelno)
 • seniorům
 • rodinám s dětmi, nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci

 

VĚKOVÁ KATEGORIE KLIENTŮ: bez omezení věku

 

HLAVNÍ CÍL POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 • Cílem služby je poskytovat pomoc a podporu v takovém rozsahu, aby mohli občané co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Služba je poskytována i občanům, kteří se následkem nemoci, krátkodobého zhoršení zdravotního stavu (operace, úrazy) dostali do dočasně nepříznivé životní situace. V těchto případech může být služba zřízena na dobu určitou a to po dobu léčby či rekonvalescence. Služba je poskytována rovněž rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci.

 

UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Smlouva je vždy uzavírána písemně a je výsledkem jednání se zájemcem o sociální službu. Smlouva je vždy individualizovaná a konkrétní. Vzor smlouvy je předkládán žadateli v rámci sociálního šetření, kde jsou současně podrobně projednávány jednotlivé náležitosti smlouvy – rozsah a způsob poskytování pečovatelské služby, úhrada, datum zahájení poskytování služby. Zájemce je o jednotlivých náležitostech informován vhodným způsobem přiměřeným jeho schopnostem a možnostem. Pokud je třeba, může se jednání, stejně jako u sociálního šetření, účastnit i osoba zájemci blízká. Za poskytovatele smlouvu podepisuje starostka obce. Pokud zájemce o službu není schopen podpisu smlouvy, podepisuje ji jeho opatrovník.

 

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Pečovatelská služba je poskytována za úhradu. Výše úhrady se řídí sazebníkem. S výší úhrad je seznamován každý žadatel v rámci sociálního šetření. Aktuální sazebník je k nahlédnutí na webových stránkách. Stanovené úhrady vychází z prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb..
 • Provozní a technické zázemí služby je v prostorách domu s pečovatelskou službou na adrese Mělnická 164, Mělnické Vtelno. Nachází se zde kancelář pečovatelek, denní místnost pečovatelek,  prádelna, sušárna a žehlírna prádla.

 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST PEČOVATELSKÉ SLUŽBY:

 • Pečovatelská služba zajišťuje péči občanům z obce Mělnické Vtelno, Radouň, Vysoká Libeň, Byšice a v přilehlých obcích (dle dohody s vedoucí pečovatelské služby).

Dotace na pečovatelskou službu - HUF + MPSV.png