Česky English

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie > Vysoká Libeň

Vysoká Libeň

Středověk až 19. století

Vysoká Libeň se připomíná již v r. 1207. V té débě patřila s Kaninou a Sedlcem ke statku řepínskému, který Přemysl Otakar I věnoval řádu německých křižovníků. Toto věnování bylo v r. 1207 potvrzeno papežem Inocentem III a později (1237) i králem Václavem I.
Další zmínka o Libni pochází z roku 1426, kdy patřila vladykovi Dobešovi Hrzáňovi z Harasova, stoupenci krále Zikmunda, který jej po skončení husitských válek štědře odměnil. Do poloviny 16.stol byla Libeň součástí řepínského panství.

V r. 1552 získal tvrz a ves Libeň Arnošt Karlík z Nežetic, který měl za manželku Johanku Hrzáňovou z Harasova. Jeho nejstarší syn Jiří libeňskou tvrz nově přestavěl a v r. 1556 se tam přestěhoval. Zemřel v r. 1588. Libeňský statek zdědil Zikmund Karlík s manželkou Dorotou z potštejnské větve Hrzáňů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V roce 1594 koupil panství Zikmundův soused a příbuzný Tobiáš Hrzáň z Harasova za 36.500 kop míšeňských. Pan Tobiáš, dříve držitel hradu a panství Houska a statku Vrutice, působil dlouho jako hejtman zemanského stavu v Boleslavském kraji a hlásil se k Jednotě Bratrské. Zemřel r. 1599 a je pohřben v kostele sv. Havla v Radouni, stejně jako jeho manželka Alžběta roz. z Dubé.
Také jejich syn Václav Hrzáň svobodný pán z Harasova se stavěl proti rekatolizačním snahám panovníka. V r. 1620 byl mezi relatory sněmu, který zvolil Fridricha Falckého českým králem. Za to byl 29.10.1622 odsouzen ke konfiskaci polovice jmění a obou statků Libeň (ves s poplužním dvorem a vesnice Kanina, Sedlec, Živonín a pusté Kerbartice - nyní Harbasko) a Vrutice (ves s dvorem a pivovarem a vesnice Katusice, Krpy, Sušno a Zaháj).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konfiskát koupil sekretář císařské dvorské kanceláře Filip Platter Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu (který byl při pražské defenestraci vyhozen z okna Pražského hradu). Vrutici pak převzal jeho zeť Zikmund Ignác Kropáč z Krymlova, po kterém je nyní pojmenována. Zbytek libeňského a vrutického panství byl spojen s panstvím řepínským, jež zdědil v r. 1637 Kropáčův syn Jan Václav.

Celé řepínské panství vč. Vysoké Libně koupil r. 1650 hrabě Jan Walderode z Eckhausenu, jehož potomci je drželi až do r. 1806. V tomto roce Josef hr. Desfours-Walderode prodal řepínské panství za 412.000 zl. Ludvíku knížeti Rohanu-Rochefortovi.

Rohanové patřili k francouzské porevoluční šlechtické emigraci, blízké královskému rodu. Traduje se, že na Řepín přivezli 6 for kovových peněz. V r. 1876 prodali panství C. a k. Tereziánské akademii ve Vídni.

Dalšími majiteli Libeňského dvora byli p. Stanislav Berger (1904), p. JUC. Jaroslav Tomašů (1919) a po provedení částečné parcelace v 1. pozemkové reformě koupil zbytkový statek Vysoká Libeň r. 1926 p. Bohumil Derfl. Libeňské lesy však zůstaly přičleněny k Řepínu.

Památky

 Kaplička ve Vysoké Libni stojí uprostřed návsi (u autobusové zasávky). Je zasvěcena sv. Trojici a byla postavena v roce 1914 místo mnohem starší kaple, z níž pochází zvon zhotovený r. 1744 Valentinem Lissiackem v Praze.
Okolo kapličky byly v letech 1920 a 1928 vysazeny "lípy republiky".

 

¨
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bývalý pivovar nad rybníkem tvoří dominantu Vysoké Libně (dole). Pivovar byl součástí panského dvora již kolem roku 1650 a fungoval do r. 1915, kdy vyhořel. Studna pochází ještě ze staré tvrze, jejíž základy se nacházejí zejména v jihozápadní části nynějšího areálu.

Původní panský dům v sousedství pivovaru byl na začátku 20. století přestavěn na secesní vilu s výhledem do košáteckého údolí (vpravo - v podobě před necitlivou úpravou v 70. letech). Vila byla zbořena v roce 2000.