Vyhledat v textu

Česky English

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Obecní úřad Mělnické Vtelno upozorňuje poplatníky, že splatnost místních poplatků je do 28.02.2021.

Sazba poplatku je 750,- Kč / osobu / rok

Snížení poplatku: 

a) poplatníkům, kteří v příslušném kalendářním roce nedovršili 16-ti let věku ve výši 100,- Kč. Tyto osoby hradí poplatek za komunální odpad ve výši                650,- Kč.

b) poplatníkům, kteří v příslušném kalendářním roce dovršili 70 let ve výši 100,- Kč (týká se fyzických osob dle čl. 2, bod 1 a). Tyto osoby hradí poplatek          za komunální odpad ve výši 650,- Kč.

Poplatky můžete uhradit na Obecním úřadě v úředních hodinách - pondělí a středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin (v nouzovém stavu jsou dle nařízení vlády úřední hodiny zkrácené),

nebo na účet obce - č. 460005339/0800

VS: číslo obce+rok+číslo popisné domu, kde je poplatník hlášen k trvalému pobytu.

(příklad: poplatník Mělnické Vtelno 49 = VS: 1202149)

číslo obce: 

1 - Mělnické Vtelno

2 - Radouň

3 - Vysoká Libeň

rok - 2021

Od roku 2020 je změna svozu komunálního odpadu - je zaveden tzv. lístkový systém. Poplatníci po zaplacení poplatku za odpad obdrží na OÚ Mělnické Vtelno samolepku, kterou si musí vylepit na svojí popelnici. Na OÚ Mělnické Vtelno se musí osobně dostavit pro samolepky i poplatníci, kteří hradí poplatky na účet. Bez nové samolepky nebudou od 1.března 2021 popelnice vyvážené.

 

Sběrný dvůr

Uložit odpad vyprodukovaný domácností může každý občan Mělnického Vtelna, Vysoké Libně a Radouně, který má v obci trvalý pobyt a uhradil poplatek za likvidaci odpadu. Povinností je prokázat se obsluze občanským průkazem a řídit se jejími pokyny.

Otevírací doba:

 • Pondělí   7.00  -  17.00
 • Úterý       7.00  -  15.30
 • Středa     7.00  -  17.00
 • Čtvrtek    7.00  -  15.30
 • Pátek      7.00  -  12.00
 • První sobota v měsíci od 14.00 - 16.00 hod

Odebírané odpady:

 • Papír
 • Kovy
 • Velkoobjemový odpad
 • Elektro odpad

Stanoviště na separovaný odpad

Kontejnery na separovaný odpad:

 • Papír
 • Kartonové obaly
 • Plasty
 • Bílé sklo
 • Barevné sklo
 • Kuchyňské oleje
 • Textil

Stanoviště na BIO odpad

Kontejnery na BIO odpad:

 • Větve
 • TRÁVA, LISTÍ, Zbytky ovoce, zeleniny, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví, spadané ovoce, košťály, zemina z květináčů, seno, sláma

NA BIOSKLÁDKU NEPATŘÍ: Komunální a nebezpečný odpad, uhynulá zvěř, zvířecí exkrementy, kořeny stromů, textil, kůže, kosti, popel, sklo, železo, pneumatiky, stavební suť, zbytky z jídla a nápojů

Pracovní řády a vyhlášky:

Mapa stanovišť:

stanoviste-odpady.PNG