Vyhledat v textu

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Obecní úřad Mělnické Vtelno upozorňuje poplatníky, že splatnost místních poplatků je do 28.02.2019

Poplatky můžete uhradit na Obecním úřadě v úředních hodinách  -  pondělí a středu od 8:00 do 12:00   a 

od 13:00 do 17:00 hodin,

nebo na účet obce

č. 460005339/0800

 

VS:  číslo obce+rok+číslo popisné domu, kde je poplatník hlášen k trvalému pobytu.                 

(příklad: poplatník Mělnické Vtelno 49 =  VS:  1201949  )

číslo obce:

1 - Mělnické Vtelno

2 - Radouň

3 - Vysoká Libeň

2019 - rok

Sazba poplatku za odpady, viz vyhláška  OZV č.1 /2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci - 550,-Kč

Poplatník, který nedovršil v příslušném roce 16 let - 450,-Kč

Poplatník, který k 01.01.2019 dovršil 70. let - 450,-Kč

Poplatek za nemovitost, kde není hlášená žádná osoba k trvalému pobytu - 550,-Kč.

Sazba místních poplatků, viz vyhláška OZV č.3/2016 o místních poplatcích

Poplatek za prvního psa 100,-Kč

Poplatek za druhého psa 150,-Kč

 

Sběrný dvůr

Uložit odpad vyprodukovaný domácností může každý občan Mělnického Vtelna, Vysoké Libně a Radouně, který má v obci trvalý pobyt a uhradil poplatek za likvidaci odpadu. Poviností je prokázat se obsluze občanským průkazem a řídit se jejími pokyny.

Otevíací doba:

Odebírané odpady:

 • Papír
 • Kovy
 • Velkoobjemový odpad
 • Elektro odpad

Stanoviště na separovaný odpad

Kontejnery na separovaný odpad:

 • Papír
 • Kartonové obaly
 • Plasty
 • Bílé sklo
 • Barevné sklo
 • Kuchyňské oleje
 • Textil

Stanoviště na BIO odpad

Kontejnery na BIO odpad:

 • Větve
 • TRÁVA, LISTÍ, Zbytky ovoce, zeleniny, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví, spadané ovoce, košťály, zemina z květináčů, seno, sláma

NA BIOSKLÁDKU NEPATŘÍ: Komunální a nebezpečný odpad, uhynulá zvěř, zvířecí exkrementy, kořeny stromů, textil, kůže, kosti, popel, sklo, železo, pneumatiky, stavební suť, zbytky z jídla a nápojů

Pracovní řády a vyhlášky:

Mapa stanovišť:

stanoviste-odpady.PNG