Česky English

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Obecní úřad Mělnické Vtelno upozorňuje poplatníky, že splatnost místních poplatků je do 29.02.2024.

Sazba poplatku je 950,- Kč / osobu / rok

Snížení poplatku: 

a) poplatníkům, kteří v příslušném kalendářním roce nedovršili 16-ti let věku ve výši 150,- Kč. Tyto osoby hradí poplatek za komunální odpad ve výši                800,- Kč.

b) poplatníkům, kteří v příslušném kalendářním roce dovršili 70 let ve výši 150,- Kč (týká se fyzických osob dle čl. 2, bod 1 a). Tyto osoby hradí poplatek          za komunální odpad ve výši 800,- Kč.

Poplatky můžete uhradit na Obecním úřadě v úředních hodinách - pondělí a středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin nebo na účet obce -          č. 460005339/0800

VS: číslo obce+rok+číslo popisné domu, kde je poplatník hlášen k trvalému pobytu.

(příklad: poplatník Mělnické Vtelno 49 = VS: 1202449)

číslo obce: 

1 - Mělnické Vtelno

2 - Radouň

3 - Vysoká Libeň

rok - 2024

Od roku 2020 je změna svozu komunálního odpadu - je zaveden tzv. lístkový systém. Poplatníci po zaplacení poplatku za odpad obdrží na OÚ Mělnické Vtelno samolepku, kterou si musí vylepit na svojí popelnici. Na OÚ Mělnické Vtelno se musí osobně dostavit pro samolepky i poplatníci, kteří hradí poplatky na účet. Bez nové samolepky nebudou od 1.března 2024 popelnice vyvážené.

 

statistika odpadového hospodářství za rok 2021

Informace o odpadovém hospodářství_2022

Informace o odpadovém hospodářství 2023

 

Reklamace AVE  - společnost AVE CZ oznamuje kontakty k vyřizování reklamací svozu komunálního odpadu (např. poškození popelnice, nevyvezení odpadu) - tel: 606 685 921, mail: reklamace.benatky@ave.cz

 

Sběrný dvůr

Uložit odpad vyprodukovaný domácností může každý občan Mělnického Vtelna, Vysoké Libně a Radouně, který má v obci trvalý pobyt a uhradil poplatek za likvidaci odpadu. Povinností je prokázat se obsluze občanským průkazem a řídit se jejími pokyny.

Otevírací doba:

 • Pondělí   7.00  -  17.00
 • Úterý       7.00  -  15.30
 • Středa     7.00  -  17.00
 • Čtvrtek    7.00  -  15.30
 • Pátek      7.00  -  12.00
 • První sobota v měsíci od 14.00 - 16.00 hod

Odebírané odpady:

 • Papír
 • Kovy
 • Velkoobjemový odpad
 • Elektro odpad

Provozní řád sběrného dvora

 

Stanoviště na separovaný odpad

Kontejnery na separovaný odpad:

 • Papír
 • Kartonové obaly
 • Plasty
 • Bílé sklo
 • Barevné sklo
 • Kuchyňské oleje
 • Textil

Seznam nádob - sběrná místa

 

Stanoviště na BIO odpad

Kontejnery na BIO odpad:

 • MODRÝ KONTEJNER - Větve
 • ZELENÝ KONTEJNER - Tráva, listí, slabé větývky, zástřih tújí a živých plotů, zbytky ovoce, zeleniny, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví, spadané ovoce, košťály, zemina z květináčů, seno, sláma

!!!!! NA BIOSKLÁDKU NEPATŘÍ !!!!!

Komunální a nebezpečný odpad, uhynulá zvěř, zvířecí exkrementy, kořeny stromů, textil, kůže, kosti, popel, sklo, železo, pneumatiky, stavební suť, maso, zbytky z jídla a nápojů!!!!!

Pracovní řády a vyhlášky:

Mapa stanovišť:

stanoviste-odpady.PNG